Saturday, April 21, 2007

René Guénon.

"In the present democratic-plebeian world order, Guénon saw nothing but the mindless rebelliousness of the Dark Age against the higher possibilities of the human person. [...] Guénon scorned what he called the "illusion of democracy", a dysfunctional system wherein natural spiritual hierarchy is inverted to serve base materialistic and quantitative goals and the psychically unqualified majority is irresponsibly empowered."
http://en.wikipedia.org/wiki/Rene_Guenon

Smeerkaas.

Smeerkaas is smeerbaar; maar de smeerbaarheid van smeerkaas is zelf niet smeerbaar.

Monday, April 16, 2007

De beste lessen leer je keer op keer op keer.

Friday, April 13, 2007

Verontwaardiging veronderstelt dat de verontwaardigde vóór zijn verontwaardiging waardigheid had.

Monday, April 09, 2007

Pasen.

Pasen interesseert mij natuurlijk niet; mij interesseert alleen het heidense feest dat daarachter zit (als er al een achter zit). Op de Engelstalige Wikipedia vond ik dat "Easter" waarschijnlijk de naam is van de Germaanse godin van de Dageraad, etymologisch verwant aan Lat. Aurora en Gr. Eos (denk ook aan de zon, die opkomt in het oosten...). Vandaar dacht ik meteen aan Ishtar, maar, hoewel Wikipedia haar wel noemt, is er geen aanwijsbare relatie tussen de twee namen. Toch heb ik meteen een black-metalnummer over Ishtar's afdaling in de onderwereld opgezet, en terwijl ik daarnaar luisterde viel het me in dat het goede, dat is heidense, leven eigenlijk één groot feest is. Maar dit moeten we niet verkeerd opvatten. Het is niet één grote braspartij, maar één grote celebratie van Heraclitus' eeuwige vuur (= het universum). Het is dus een religieus feest (maar wel uitbundig); een "wereldverlossingsfeest", om met Nietzsche te spreken.

Sunday, April 01, 2007

It is contradictory to want sex when one does not want children, even as it is contradictory to want to eat when one does not want to be fed - only for the "pleasure" of the taste... What I said about sex goes for food, too: it tastes good because it is good for you (in theory: for instance, sugar tastes sweet because it is pure energy. However, your tongue cannot foresee whether you're actually planning on using it instantly).
"Resistance [Auflehnung] - that is the distinction [Vornehmheit] of the slave. Let your distinction be obedience. Let your commanding itself be obeying!"
[Thus Spake Zarathustra, Of War and Warriors.]

So the slave, if he has any nobility [Vornehmheit] in him, should rebel [auflehnen], not obey; whereas the warrior (who is of a higher caste than the slave) should obey, for in obeying he obeys himself (unlike the slave). As the slave fights for his own cause by rebelling, the warrior serves his own cause in obeying.